top of page

Erinevate teede ja platside rajamine on üsnagi keerukas tegevus, kuna täpselt on vaja lahendada sadevee äravool, kalded, erinevate pinnasekihtide eraldus, õigete materjalide valik lähtuvalt pinnasetüübist, visuaalselt parim lahendus jne. Oleme siinkohal Teile abiks. 

Rajame erinevaid teid ja platse:

* parklad

* kõnniteed

* muruplatsid

* tolmukattega autoteed

* lõkkeplatsid
* metsateed

* tasased elektripaigaldiste ümbrused

* jne

Esmane konsultatsioon, objektiga tutvumine ja hinnapakkumise koostamine on kliendile TASUTA.

bottom of page